"Ne İyi Bir Çocuk!": Zeyd b. Sabit

Image
  • 11 Temmuz

Devrinin en büyük hadis ve kıraat alimlerinden biri olan Zeyd bin Sabit, hicretten on bir yıl önce yani MS 611 yılında Medine’de doğdu. Güçlü hafızası sayesinde Peygamberimize (s.a.v) ve ümmetine birçok faydası dokundu. On bir yaşında Müslüman oldu. Daha Hz. Muhammed (s.a.v) Medine’ye gitmeden önce on yedi sureyi ezberlemişti, bunu duyan akrabaları onu Resul-i Ekrem’e tanıttı. Zeyd, Hz. Muhammed (s.a.v)’e ezberlediği sureleri okudu ve onun takdirini kazandı. Peygamberimiz ondaki bu cevheri fark etmiş olacak ki ondan İbranice öğrenmesini istedi. Zeyd bu görevi büyük bir özveriyle yerine getirerek İbranice’yi Bedir Gazvesi’nde esir düşen müşriklerden çok kısa bir süre içerisinde öğrendi. Bunun yanında Farsça, Kıptice ve Rumca gibi birkaç dil daha öğrendiği de rivayet edilenler arasındadır.

Güçlü hafızasını İslam dini ve Peygamberimiz için kullanıyor olması onun yaşadığı zamandan günümüze kadar sevilmesini, saygıyla anılmasını sağladı. Hendek Gazvesi’nde kazı sırasında çıkan toprağı taşıdığını gören Hz. Muhammed (s.a.v), onu “Ne kadar iyi bir çocuk!” diyerek takdir etmişti. En değerlimiz tarafından bu denli övgüye layık olmuş bir sahabeyi örnek almak, onun ümmeti olarak bize düşüyor elbette. Hz. Zeyd, Kur’an’ın tamamını ezberleyen ensara mensup dört kişiden biriydi. Aynı zamanda Kur’an’ın toplanması, mushaf haline getirilmesi için görevlendirildi ve bu şerefli görevi büyük bir hassasiyetle yerine getirdi. Daha sonra Hz Ömer’in danışmanı olarak görev yaptı. Medine’deki davalara baktı, halife şehirde bulunmuyorken ona vekalet etti. Ayrıca güvenilir ve fakih bir ravi olarak birçok hadis rivayet etti.

İslam’a olan bağlılığı ve bu uğurda yaptıkları ile halk tarafından çok sevilen Zeyd b. Sabit, MS 665 yılında vefat etti ve Medine’de birçok kişi onun için üç gün yas tuttu. İslam tarihi boyunca adı çokça zikredilen alimler arasında yer aldı. Tüm çabaları İslam alemine örnek olan Hz. Zeyd, biz Müslümanların şimdi okuduğumuz mushaflara erişmesine vesile oldu.

İclal Düşün

Çelebi IV. Kademe Öğrencisi

 

Not: Fotoğraf - Esra Tabar